Online nyheter och social media

Allt luddigare gräns mellan digitala medier och media

I dagen allt mer digitaliserade samhälle verkar det som om att allt som tar sig upp över det sociala mediets brus är minst lika anmärkningsvärt som det som står i media. I sin dator kan man ta del av det enorma nätverket av allt från privata facebook-inlägg till stora nyhetstidningars webb-upplagor. De flesta har sin dator i telefonen kan ta del av medias hela utbud på nätet. Den stora skillnaden dock, är att det som publiceras i så kallad traditionell media, både på och utanför internet, har filtrerats. Man kan ibland inte se om en digital trend idag är reklam för Toy Storys Leksaker eller om det är en trovärdig eller pålitlig nyhet.

Digitalt eller mänskligt raster

Det kan vara svårt för en ung människa idag, att förstå eller att ens se skillnaden mellan filtrerade, väl underbyggda nyheter och allt annat som kommer upp på deras skärmar. Olika journalister och publicister har den utbildningen som krävs för att deras artiklar och nyheter ska kunna mottas med ett visst mått av trovärdighet. Ibland undrar man förstås för vem de skriver egentligen. Men att sedan förlita sig på vad som bubblar upp ur de sociala medierna och de kommersiella intermediära plattformar på samma sätt som med traditionell media är inte bara dumt. Det är farligt.

Med alla iPads och iPhones och smarta telefoner som utvecklas i takt och i växelverkan med den sociala kommunikationen verkar det som att flödet av information går allt för fort. Tidigare dröjde det innan en bit information tagit sig förbi brandväggar och låsta portar för att till slut, prövad, nå sitt mål. När tekniken och datorerna utvecklas snabbare än man kan kontrollera måste nya system inrättas för att kunna räta ut den strida fors som informationsflödet idag är.